• wuskd

ST52 Q345B sowuk çekilen garyndy ýörite görnüşli uglerod polat turbasy

Gysga düşündiriş:

Specialörite şekilli turba, sowuk çyzgy bilen dürli ýörite görnüşli polat turbadan ýasalýar, tegelek turbadan başga-da bökdençsiz polat turbanyň beýleki kesiş görnüşi;


 • Uzynlyk:5.8-12m ýa-da özleşdirmegi goldaň
 • Galyňlygy:1.5-30mm ýa-da özleşdirmegi goldaýar
 • Daşky diametri:Düzeltmegi goldaň
 • Standart:Senagat standarty
 • Gaýtadan işlemek hyzmatlary:Kebşirlemek we urmak
 • Tehnologiýa:Sowuk togalanmak we sowuk çyzgy
 • Arza:Elektrik geçiriji wilka
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Polat turbany ýumurtga şekilli, üçburç şekilli polat, altyburç şekilli polat turba, göwher şekilli polat turba, sekizburç polat turba, tegelek deformirlenen polat tegelek, bir taraplaýyn altyburç däl bäş disk görnüşli polat turba, erik gülli polat turba, goşa goşa bölmek bolar polat turbanyň konkaw we konweks görnüşi, polat turba, gawun tohumy polat turba we konus şekilli polat turba, gasynlanan profilli polat turba we ş.m.

  Tegelek turba bilen deňeşdirilende, ýörite şekilli turba, adatça has uly inersiýa we bölüm modulyna eýe, has uly egilme we burulma garşylygy bilen gurluşyň agramyny ep-esli azaldyp, polat tygşytlap biler.

  Specialörite şekilli turbanyň ösüşi, esasan, bölümiň görnüşini, materialy we öndürijiligi goşmak bilen önümiň görnüşlerini ösdürmekdir. Ekstruziýa usuly, oblique togalanmak usuly we sowuk çyzuw usuly, ýörite görnüşli turbalary öndürmek üçin amatly usuldyr. Dürli bölümleriň we materiallaryň ýörite görnüşli turbalaryny öndürmek. Dürli dürli görnüşli turbalary öndürmek üçin dürli önümçilik serişdeleri bolmaly. Diňe sowuk çyzgy esasynda onlarça önümçilik usuly döredildi rulon çyzgysy, ekstruziýa, gidrawliki, aýlawly rulon, egirme, üznüksiz togalanmak, aýlaw ýasamak we ölmek - erkin çyzgy we täze enjamlar we tehnologiýalar yzygiderli kämilleşýär we döredilýär.

  Önümiň spesifikasiýasy

  Haryt ady ýörite görnüşli bökdençsiz polat turba
  görnüşi Üçburç
  Material 10 #, 20 #, 45 #, Q345, A106-B, 20Cr, 40Cr, 42CrMo, St37, St52, ASTM 4140 we ş.m.16Mn, Q235, Q195,
  Standart JIS, GB, ASTM, DIN
  Tehnika Sowuk
  Uzynlyk 5.8m ~ 12m / ýöriteleşdirilen dizaýn
  Faceerüsti bejermek gara reňk, lak, ýag, galvanizli, poslama garşy örtükler
  Gaplamak 1. Bukja gaplamak.
  2. Alyjynyň talaplaryna görä kesilen uç ýa-da ýönekeý uç ýa-da duýduryş.
  3. Bellik: müşderiniň islegine görä.
  MOQ Adaty material üçin 10 tonna
  Tölegiň şerti T / T, L / C we ş.m.
  Üstünlikleri 1. Ajaýyp hil bilen paýhasly baha
  2. Köp aksiýa we gyssagly eltip bermek
  3.Haýsy üpjünçilik we eksport tejribesi, çyn ýürekden hyzmat etmek
  4. Portdan 2 sagat uzaklykda ygtybarly ekspeditor.

  Haryt gaplamasy

  Gaplamak maglumatlary: Müşderileriň islegi boýunça polat gaýyş ýa-da agaç guty


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Gyzgyn togalanan polat turba

   Gyzgyn togalanan polat turba

   Önümiň beýany Düşnüksiz uglerod polat turbasynyň klassifikasiýasy: bökdençsiz polat turba gyzgyn togalanan we sowuk togalanan (DIAL) bökdençsiz polat turbalara bölünýär.Gyzgyn togalanan polat turba umumy polat turba, pes we orta basyşly gazan polat turbasy, ýokary basyşly gazan polat turbasy, garyndy polat turbasy, poslamaýan polat turbasy, nebit döwüji turbasy, geologiki polat turbasy we beýleki polat turbalara bölünýär.Sowuk togalanan (çyzylan) se ...

  • Gyzgyn satuw uglerod polat tegelek polat çyzykly polat bar

   Gyzgyn satuw uglerod polat tegelek polat garyndysy st ...

   Önümiň beýany 1. Düwürtik polat turba tutuş tegelek polat bilen deşilýär we üstünde kebşirlenmedik polat turba bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbany gyzgyn togalanýan polat turba, sowuk togalanmadyk polat turba, sowuk çekilen polat turba, ekstrudirlenen polat turba, turba urmak we ş.m. bölmek bolar. Bölümiň görnüşine görä, bökdençsiz polat pi ...

  • Sowuk çyzylan polat turba

   Sowuk çyzylan polat turba

   Önümiň beýany Sowuk çyzylan polat turba polat turbanyň bir görnüşidir, ýagny gyzgyn togalanýan (giňeldilen) turbadan tapawutly dürli önümçilik proseslerine görä toparlara bölünýär.Boş turbanyň ýa-da çig mal turbasynyň diametrini giňeltmek prosesinde, köplenç bir zynjyrly ýa-da 0,5-100T derejeli iki zynjyrly sowuk çyzgy maşynynda sowuk çyzgylaryň köp bölegi bilen işlenýär.Sowuk togalanan (aýlaw) polat turba ...

  • ASTM A53 A106 API 5L GR.B üznüksiz uglerod polat turbanyň bahasy gurşun aýnasy

   ASTM A53 A106 API 5L GR.B üznüksiz uglerod polat ...

   Önümiň beýany Düwürtik polat turbalar tutuş tegelek polatdan taşlanýar we üstünde kebşisiz polat turbalara bökdençsiz polat turbalar diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbalary gyzgyn togalanýan polat turbalara, sowuk togalanýan polat turbalara, sowuk çekilen polat turbalara, ekstrudirlenen polat turbalara we ýokarky turbalara bölmek mümkin.Kesgitleýiş görnüşine görä, bökdençsiz s ...

  • 100Cr6 GCr15 Highokary takyklykly polat turba

   100Cr6 GCr15 Highokary takyklykly erginli polat ...

   Önümiň beýany Highokary uglerodly hromly polat GCr15 dünýädäki iň uly önümçilik göwrümi bolan polatdyr.1901-nji ýylda dünýä ineninden bäri 100 ýyldan gowrak wagt bäri onuň esasy bölekleri düýpgöter üýtgemedi.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen gözleg işleri dowam edýär we önümiň hili ýokarlanýar, dünýädäki polat polat önümçiliginiň 80% -den gowragyny emele getirýär ....

  • E355 ST52 Q345B standart EN10305-1 / DIN2391 gidrawlik silindrli turba

   E355 ST52 Q345B standart EN10305-1 / DIN2391 hy ...

   Önümiň beýany Düwürdilen polat turba bilen bökdençsiz polat turbanyň arasyndaky tapawut 1. Düşnüksiz polat turbasy, esasan, kebşirleme birleşmesi bilen häsiýetlendirilýär we uly basyşa çydap bilýär.Önüm guýma ýa-da sowuk çekilen bölekler ýaly gaty gödek bolup biler.2. Oturylan polat turbasy soňky ýyllarda ýüze çykan önüm, esasan içki deşik we daşky diwaryň ölçegleri üçin berk çydamlylygy we gödekligi.Oturylan poladyň aýratynlyklary ...