• wuskd

Oturylan polat turba

Gysga düşündiriş:

Takyk polat turbasy sowuk çyzgy ýa-da gyzgyn togalanmak bilen gaýtadan işlenýän ýokary takyk polat turba materialydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Düwürtik polat turba tutuş tegelek polat bilen deşilýär we üstünde kebşirlenmedik polat turba bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbany gyzgyn togalanýan polat turba, sowuk togalanmadyk polat turba, sowuk çekilen polat turba, ekstrudirlenen polat turba, turba urmak we ş.m. bölmek bolar. Bölümiň görnüşine görä, bökdençsiz polat turbalar tegelek we ýörite görnüşli turbalara bölünýär.Specialörite şekilli turbalar inedördül, ýumurtga, üçburç, altyburç, gawun tohumy, ýyldyz we ganatly turbalar ýaly dürli çylşyrymly şekillere eýe.Iň ýokary diametri 900mm, iň pes diametri 4mm.Dürli ulanylyşyna görä, galyň diwar bökdençsiz polat turba we inçe diwar bökdençsiz polat turba bar.Düşnüksiz polat turbasy esasan nebit geologiki buraw turbasy, nebithimiýa senagaty üçin döwüji turba, gazan turbasy, awtoulag, traktor we awiasiýa üçin ýokary takyk gurluş polat turbasy hökmünde ulanylýar.

2. Kesişiniň daş-töwereginde bogunsyz polat turba.Dürli önümçilik usullaryna görä, öz iş düzgünleri bilen gyzgyn togalanýan turba, sowuk togalak, sowuk çekilen turba, ekstrudirlenen turba, turba urmak we ş.m. bölünýär.

Bu materiallara adaty we ýokary hilli uglerod gurluş polat (q215-a ~ q275-a we 10 ~ 50 polat), pes erginli polat (09mnv, 16Mn we ş.m.), garyndy polat, poslamaýan we kislota çydamly polat we ş.m. girýär.
Maksada görä, umumy maksat (suw geçiriji, gaz geçirijisi, gurluş bölekleri we mehaniki bölekler üçin) we ýörite maksat (gazan, geologiki gözleg, rulman, kislota garşylygy we ş.m.) bölünýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 100Cr6 GCr15 Highokary takyklykly polat turba

   100Cr6 GCr15 Highokary takyklykly erginli polat ...

   Önümiň beýany Highokary uglerodly hromly polat GCr15 dünýädäki iň uly önümçilik göwrümi bolan polatdyr.1901-nji ýylda dünýä ineninden bäri 100 ýyldan gowrak wagt bäri onuň esasy bölekleri düýpgöter üýtgemedi.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen gözleg işleri dowam edýär we önümiň hili ýokarlanýar, dünýädäki polat polat önümçiliginiň 80% -den gowragyny emele getirýär ....