• wuskd

Sowuk çekilen polat näme?

Sowuk çyzylan bökdençsiz mehaniki turba (CDS)sowuk çyzylan 1018/1026 polat turba, gyzgyn çydamly önümler bilen deňeşdirilende birmeňzeş çydamlylygy, işleýiş ukybyny we güýç we çydamlylygy ýokarlandyrýar..

Sowuk togalanan bilen çekilen sowuk arasynda näme tapawut bar?

Sowuk çyzylan polat, sowuk togalanan polat ýaly, otag temperaturasynda gaýtadan işlenýär.Şeýle-de bolsasowuk togalanmak tekiz önüm öndürýär, sowuk çekilen polat hasa ýa-da sim ýaly inçe şekil öndürýär.

Sowuk çyzylan polat näme üçin ulanylýar?

Sowuk çyzylan polat näme üçin ulanylýar?Awtoulag pudagy, köp sanly sowuk çekilen polat önümlerini, şol sanda ulagyň oklaryny, spikerlerini we tigir pyçaklaryny talap edýär.Sowuk çyzylan polat ulanylýarberkidijileri, el gurallaryny, kabelleri, boltlary we kagyz gysgyçlary ýasamak.

 


Iş wagty: 18-2022-nji sentýabr