• wuskd

Düşnüksiz polat turbanyň ulanylmagy

Düşnüksiz polat turba giňden ulanylýar.
1. Umumy maksatlar üçin bökdençsiz polat turbalar, iň köp çykarylýan adaty uglerod gurluş polat, pes erginli gurluş polat ýa-da garyndy gurluş polat bilen togalanýar.Olar esasan suwuklygy geçirmek üçin turbalar ýa-da gurluş bölekleri hökmünde ulanylýar.
2. Dürli maksatlara görä üpjünçiligiň üç görnüşi bar:
a.Himiki düzümine we mehaniki aýratynlyklaryna görä üpjün etmek;
b.Mehaniki aýratynlyklara görä üpjün etmek;
c.Gidrostatik synaga laýyklykda üpjün etmek.A we B synplara laýyklykda üpjün edilen polat turba suwuk basyşy götermek üçin ulanylsa, gidrostatik synagdan geçmeli.
3. specialörite maksatlar üçin bökdençsiz turbalar, gazanlar üçin üznüksiz turbalary, himiki we elektrik energiýasyny, geologiýa üçin polat turbalary we nebit üçin bökdençsiz turbalary öz içine alýar.
Düşnüksiz polat turbanyň içi boş bölegi bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallary ibermek üçin turbageçiriji ýaly suwuklygy ibermek üçin giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, egilmek we burulmak güýji birmeňzeş bolanda polat turba has ýeňil bolýar.Ykdysady bölüm polat.
Gurluşykda ulanylýan nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we polat skaf ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmek üçin giňden ulanylýar.Materialdan peýdalanyş tizligini ýokarlandyryp, önümçilik işini ýönekeýleşdirip, materiallary we gaýtadan işleme sagatlaryny tygşytlap biler.Polat turba bilen giňden öndürildi.


Iş wagty: Maý-09-2022