• wuskd

Sowuk çekilen polat turba bilen tanyşlyk

Gysga düşündiriş:

Sowuk çyzylan polat turba, çyzmak, ekstruziýa, perforasiýa we beýleki usullar bilen öndürilen polat turbanyň tutuş ýüzünde tikişsiz polat turbadyr.Çukurly we daş-töwereginde bogunlary bolmadyk tegelek, inedördül we gönüburçly polat.Kapilýar turba polat ingot ýa-da gaty turba boşluk bilen, soň bolsa sowuk çyzgy bilen ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

maksat

Sowuk çyzylan polat turbalar, ýokary ölçegli takyklygy we mehaniki gurluşlar we gidrawliki enjamlar üçin oňat sowuk gutarnykly sowuk çekilen turbalar.Mehaniki gurluşlary ýa-da gidrawliki enjamlary öndürmek üçin takyk bökdençsiz turbalaryň ulanylmagy, iş wagtyny ep-esli tygşytlap biler, material ulanylyşyny artdyryp biler we şol bir wagtyň özünde önümiň hilini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Qualityokary hilli uglerod gurluş polat sowuk çekilen turbalar esasan No. 10 we No. 20 polatdan ýasalýar.Himiki düzümi we mehaniki aýratynlyklary üpjün etmekden başga-da, gidrawliki synaglar, gyrmak, ýanmak we tekizlemek synaglary zerurdyr.

1020 sowuk çekilen turba


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Sowuk çyzylan polat turba

   Sowuk çyzylan polat turba

   Önümiň beýany Sowuk çyzylan polat turba polat turbanyň bir görnüşidir, ýagny gyzgyn togalanýan (giňeldilen) turbadan tapawutly dürli önümçilik proseslerine görä toparlara bölünýär.Boş turbanyň ýa-da çig mal turbasynyň diametrini giňeltmek prosesinde, köplenç bir zynjyrly ýa-da 0,5-100T derejeli iki zynjyrly sowuk çyzgy maşynynda sowuk çyzgylaryň köp bölegi bilen işlenýär.Sowuk togalanan (aýlaw) polat turba ...