• wuskd

Biz hakda

“Shandong Huiyuan Metal Material Co., Ltd.”."taňze derýasynyň demirgazygyndaky suw şäheri" hökmünde tanalýan Şandong welaýatynyň Liaocheng ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýär.

Huiyuan, Liaocheng Ösüş Zonasynda Jinyun Polat Turbasy Co. togalanan polat turbanyň önümçilik liniýasy gurulýar.Zawodda 10 ýyldan gowrak hünär önümçilik tejribesi bar, hünärmenler we tehniki işgärler, çig maldan başlap, hil derejesine berk gözegçilik edip başladylar, bahasy we ýokary hilli hyzmaty, gysga möhleti müşderiniň ynamyny gazandy we uzak möhletli hyzmatdaşlygy.

Müşderilerimiziň güýçli goldawy bilen kem-kemden ummasyz serişdeleri, ajaýyp abraýy we ýeterlik üpjünçiligi bolan bökdençsiz polat turba franşiza kärhanasyna öwrüldik. polat degirmenleri.

Indi esasy önümler: gyzgyn togalanan polat turba, takyk sowuk togalanan polat turba, sowuk çekilen polat turba, lehim polat turba, göteriji polat turba, spiral turba, inedördül turba, galvanizli turba, hormat turbasy, ýörite görnüşli polat turba, X42, X52, X60, X65, X70 turbageçiriji turbasy, J55, K55, N80, P110 ýag örtügi we ş.m.

Awtoulag zapas şaýlaryny gaýtadan işlemek, aerokosmos, nebit geologiki burawlamak, maşyn we enjam öndürmek we ş.m. ugurlary boýunça müşderiler bilen işjeň we giňden hyzmatdaşlyk etdik. Kompaniýa müşderileriň isleglerinden has ýokary bolmak we işgärleriň arzuwlaryny amala aşyrmak üçin iş pelsepesine eýerýär we tagalla edýär. müşderilere ygtybarly önümler we hyzmatlar bilen üpjün ediň.

Müşderilerimiz bütin dünýäde .Biziň önümlerimiz Germaniýa, Günorta Koreýa, Russiýa, Malaýziýa, Päkistan, Taýland, Hindistan, Türkiýe, Wýetnam, Kanada, Ukraina we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzyň biziň bilen habarlaşyp, özara peýdaly iş gatnaşyklaryny ýola goýmagyny tüýs ýürekden garşylaýarys.

Önümçilik liniýasy