HIGHokary hil talap edýäris

GENKOR GURNAMASY

 • ASTM106Gr B gyzgyn togalanan uglerod polat rulon listi

  ASTM106Gr B gyzgyn togalanan uglerod polat rulon plastinka ...

  Polat plitalar togalanýar, gyzgyn togalanýar we sowuk togalanýar.
  Polat plastinka galyňlygyna görä bölünýär.Inçe polat plastinka 4 mm-den az (iň inçe 0,2 mm), orta galyň polat plastinka 4 ~ 60mm, goşmaça galyň polat plastinka 60 ~ 115mm.

 • Qualityokary hilli çukur gönüburçly polat turbasy Galvanizli meýdança turbasy

  Qualityokary hilli çukur gönüburçly polat turbasy Galv ...

  Kwadrat turba adaty uglerod polat inedördül turba we material boýunça pes erginli inedördül turba bölünýär. Umumy uglerod polat: Q195, Q215, Q235, SS400, 20 # polat, 45 # polat we ş.m. bölünýär. Q345, 16Mn, Q390, ST52-3 we ş.m. bölünýär

 • Uly ätiýaçlyklar Garyndy takyk takyk polat turba

  Uly ätiýaçlyklar Garyndy takyk takyk polat turba

  Garyndy polat turbanyň esasy maksady ýokary basyşly we ýokary temperaturaly turbageçirijilerde we elektrik stansiýalary, ýadro energiýasy, ýokary basyşly gazanlar, ýokary temperaturaly superheaterler we gyzdyryjy enjamlarda ulanmak.Ol ýokary hilli uglerod polatdan, garyndy gurluş polatdan we poslamaýan ýylylyga çydamly polatdan ýasalýar., Gyzgyn togalanandan soň (ekstruziýa, giňelmek) ýa-da sowuk togalanmakdan (çyzgydan) Garylan polat turbanyň iň uly artykmaçlygy, milli strategiýa laýyklykda 100% gaýtadan işlenip bilner ...

 • Oturylan polat turba

  Oturylan polat turba

  Takyk polat turbasy sowuk çyzgy ýa-da gyzgyn togalanmak bilen gaýtadan işlenýän ýokary takyk polat turba materialydyr.

 • Gyzgyn togalanan polat turba

  Gyzgyn togalanan polat turba

  Önümiň beýany Düşnüksiz uglerod polat turbasynyň klassifikasiýasy: bökdençsiz polat turba gyzgyn togalanan we sowuk togalanan (DIAL) bökdençsiz polat turbalara bölünýär.Gyzgyn togalanan polat turba umumy polat turba, pes we orta basyşly gazan polat turbasy, ýokary basyşly gazan polat turbasy, garyndy polat turbasy, poslamaýan polat turbasy, nebit döwüji turbasy, geologiki polat turbasy we beýleki polat turbalara bölünýär.Sowuk togalanan (çyzylan) üznüksiz polat turba uglerod inçe diwarly polat turbany, garyndy t ...

 • E355 ST52 Q345B standart EN10305-1 / DIN2391 gidrawlik silindrli turba

  E355 ST52 Q345B standart EN10305-1 / DIN2391 hy ...

  Oturylan turba sowuk çyzgy ýa-da gyzgyn togalanmak bilen gaýtadan işlenýän ýokary takyk polat turba materialydyr.

 • Sowuk çekilen polat turba bilen tanyşlyk

  Sowuk çekilen polat turba bilen tanyşlyk

  Sowuk çyzylan polat turba, çyzmak, ekstruziýa, perforasiýa we beýleki usullar bilen öndürilen polat turbanyň tutuş ýüzünde tikişsiz polat turbadyr.Çukurly we daş-töwereginde bogunlary bolmadyk tegelek, inedördül we gönüburçly polat.Kapilýar turba polat ingot ýa-da gaty turba boşluk bilen, soň bolsa sowuk çyzgy bilen ýasalýar.

 • ST52 Q345B sowuk çekilen garyndy ýörite görnüşli uglerod polat turbasy

  ST52 Q345B sowuk çekilen garyndy ýörite görnüşli karbo ...

  Specialörite şekilli turba, sowuk çyzgy bilen dürli ýörite görnüşli polat turbadan ýasalýar, tegelek turbadan başga-da bökdençsiz polat turbanyň beýleki kesiş görnüşi;

BIZ hakda

ABŞ bilen habarlaşyň Şan Dong Hui uanuan metal materiallary Ltd.

“Taňtzäniň demirgazygyndaky suw şäheri” ady bilen tanalýan Şandong welaýatynyň Liaocheng ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýän “Shandong Huiyuan Metal Material Co., Ltd.”

Esasy önümlerimiz aşakdaky ýaly sanalandyr: Gyzgyn rulonly polat turba, takyk sowuk rulon turba, sowuk çyzylan polat turba, lehim polat turba, polat turba, spiral turba, kwadrat turba, galvanizli turba, Honed turba , ýörite görnüşli polat turba.API polat turba, kebşirlenen turba, polat plastinka, tegelek çyzyk we ş.m. Önümlerimiz awtoulag zapas şaýlaryny gaýtadan işlemek, howa giňişligi we nebit geologiki burawlaýyş, mehaniki enjamlary öndürmek we ş.m. ugurlarynda müşderiler bilen işjeň we giň hyzmatdaşlyga eýe.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • 场景 8
 • polat turba
 • polat turba
 • 场景 23
 • 场景 3
 • Gyzgyn rulonly polat turba

  Gyzgyn rulonly polat turba: gyzgyn togalanan sowuk bilen deňeşdirilende, sowuk togalanmak rulonyň gaýtadan dikeldiş temperaturasynyň aşagyndadyr we gyzgyn rulon rulonyň gaýtadan dikeldiş temperaturasyndan ýokary ýerine ýetirilýär.Gyzgyn togalanan polat turbanyň prosesi: Gyzgyn togalanan ...

 • Polat turbany bökdençsiz kesgitlemek

  Düşnüksiz polat turbasy, kebşirleýiş tikişi bolmadyk turba.Düşnüksiz polat turbasy, kebşirleýiş bogunlary bolmazdan, her ujy başga turba birikdirilen gaty metal turba bolar.Bu turbalaryň bir ujunda ýa-da iki ujunda sapaklar bar we soňuna çenli sapak bolup biler ...

 • Sowuk çekilen polat näme?

  Sowuk çyzylan bökdençsiz mehaniki turbalar (CDS), sowuk çydamly 1018/1026 polat turba bolup, gyzgyn çydamly önümler bilen deňeşdirilende birmeňzeş çydamlylygy, işleýiş ukybyny ýokarlandyrýar we güýç we çydamlylygy ýokarlandyrýar.Sowuk togalanan bilen çekilen sowuk arasynda näme tapawut bar?Sowuk ro ýaly sowuk çekilen polat ...

 • Gurşun aýnasy hakda

  Gurşun aýnasy, otaga girýän radiasiýa täsir edip bilýän täze aýna görnüşidir.Gurşun aýnasy diňe bir radiasiýa garşy täsir etmek bilen çäklenmän, zäherli, tagamsyz we okislenme ýaly başga-da köp artykmaçlyklara eýedir.Gurşun aýnasynyň ýagtylygy ≥ 85%, gurşun düzümi ...

 • Düşnüksiz polat turbalaryň klassifikasiýasy

  Düşnüksiz polat turba tutuş tegelek polat bilen deşilýär we üstünde kebşirlenmedik polat turba bökdençsiz polat turba diýilýär.Önümçilik usulyna görä, bökdençsiz polat turbany gyzgyn togalanýan polat turba, sowuk togalanýan polat turba, sowuk çekilen tikişlere bölmek bolar ...

 • marka05
 • marka04
 • marka05 (1)
 • marka01
 • marka02
 • marka03